Chào mừng đến với website của trường chúng tôi!
Thứ ba, 19/10/2021, 11:47
Lượt đọc: 86

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2021 – 2022

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM                               Biểu mẫu 09-THPT

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và

trường trung học phổ thông, năm học 2021 – 2022

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

I

Điều kiện tuyển sinh

Thi tuyển

Xong L10

Xong L11

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Bộ GD-ĐT QĐ 16

Bộ GD-ĐT QĐ 16

Bộ GD-ĐT QĐ 16

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Chặt chẽ

Nghiêm túc

Chặt chẽ

Nghiêm túc

Chặt chẽ

Nghiêm túc

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Ngoại khóa

Tư vấn

Ngoại khóa

Tư vấn

Ngoại khóa

Tư vấn

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

Đạt yêu cầu

Đạt yêu cầu

Đạt yêu cầu

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

Tốt

Tốt

Tốt

 

 

TpHCM, ngày 01 tháng 9 năm 2021
Thủ trưởng đơn vị

 

 

LÂM TRIỀU NGHI

 

Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87