Chào mừng đến với website của trường chúng tôi!
Thứ ba, 19/10/2021, 11:58
Lượt đọc: 316

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2021 – 2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCMBiểu mẫu 12

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2021 – 2022
(Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

141

0

41

84

1

2

14

121

1

0

149

0

0

0

I

Giáo viên

118

0

38

80

0

0

0

118

 

 

125

 

 

 

Trong đó số giáo viên dạy môn:

1

Toán

19

 

10

9

 

 

 

18

 

 

19

 

 

 

2

Văn

15

 

4

11

 

 

 

15

 

 

15

 

 

 

3

Ngoại ngữ

19

 

5

14

 

 

 

19

 

 

20

 

 

 

4

11

 

3

8

 

 

 

12

 

 

13

 

 

 

5

Hóa

13

 

4

9

 

 

 

13

 

 

13

 

 

 

6

Sinh

7

 

4

3

 

 

 

7

 

 

8

 

 

 

7

Sử

8

 

2

6

 

 

 

8

 

 

8

 

 

 

8

Địa

4

 

1

3

 

 

 

4

 

 

4

 

 

 

9

GDCD

3

 

 

3

 

 

 

3

 

 

4

 

 

 

10

Thể dục - QPAN

9

 

2

7

 

 

 

9

 

 

9

 

 

 

11

Công nghệ

4

 

1

3

 

 

 

4

 

 

5

 

 

 

12

Tin học

6

 

2

4

 

 

 

6

 

 

7

 

 

 

13

Nhạc – Họa

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

0

3

0

0

 

 

2

1

 

3

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

 

2

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

 

III

Nhân viên

20

0

0

4

1

2

14

1

 

 

21

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

Thủ quỹ

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

6

Văn phòng (Học vụ)

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

7

Nhân viên thiết bị,
thí nghiệm
(GV kiêm nhiệm)

 

Kiêm nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Bảo vệ

7

 

 

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

9

Quản trị

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

10

Nhân viên phục vụ

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

TpHCM, ngày 01 tháng 9 năm 2021

Thủ trưởng đơn vị 

 

 

LÂM TRIỀU NGHI

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87