Chủ nhật, 18/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 153

Hoạt động xé giấy dán tranh phòng chống HIV - AIDS - THUỐC LÁ 16/10/2020

HOẠT ĐỘNG XÉ GIẤY DÁN TRANH PHÒNG CHỐNG HIV-AIDS - THUỐC LÁ

16/10/2020

Học sinh đang hoàn thành sản phẩm của lớp mình

 

Các giáo viên tổ Sinh đang chấm điểm tranh

 

Một số sản phẩm tranh đẹp từ các lớp

Đoàn thanh niên phối hợp với tổ Sinh cùng tổ chức hoạt động xé giấy dán tranh

 

 

Tin cùng chuyên mục

86