Thứ sáu, 2/7/2021, 8:22
Lượt đọc: 83

Hướng dẫn khai báo y tế điện tử

Thầy cô, phụ huynh, học sinh, khách liên hệ công việc sẽ khi báo y tế điện tử bằn mã QR

Vui lòng xem hướng dẫn tại file đính kèm.
Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

163